-- CK Sindibád - Pro bližší informace klikni :-) -

Organizátoři táborů

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s. - Praha 2 - Nové Město

Adresa

Fügnerovo náměstí
12000 Praha 2 - Nové Město


Kontaktní osoba: Jakub Hulák

Kontaktní informace

Telefon:605948056, 605 948 056
E-mail:jakub@drama.cz
Web:http://www.drama.cz
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

Spolek s celostátní působností, který sdružuje více než 800 učitelů všech stupňů a typů škol, studentů SŠ a VŠ pedagogického a uměleckého zaměření, vedoucích dětských a mladých divadelních souborů a dalších zájemců o dramatickou výchovu nebo některé její oblasti (školní DV, divadlo hrané dětmi, dětská recitace, dramatickovýchovné metody užívané v jiných předmětech, při práci s handicapovanými atd.). Je členem mezinárodní nevládní organizace IDEA (International Drama/Theatre and Education Association) a české sekce mezinárodní nevládní organizace amatérského divadla AITA/IATA. STD je od svého vzniku v roce 1990 pořadatelem či spolupořadatelem celé řady přehlídek, kurzů a vzdělávacích akcí, věnuje se ale i přímé činnosti s dětmi včetně dětských letních táborů.Realizované projekty

divadelní přehlídky, semináře, dílny, kurzy, letní tábory