-- Agentura7 2019 -

Organizátoři táborů

Volný čas dětí, z.s. - Brno

Adresa

Potocká 58/7
62300 Brno


Kontaktní osoba: Milan Šimo

Kontaktní informace

Telefon:702303254, 702303254
E-mail:info@volnycasdeti.cz
Web:https://volnycasdeti.cz
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

Volný čas dětí, z. s. je samosprávná nezisková organizace sdružující členy, jejichž zájmem je podílet se
na rozvíjení volnočasových aktivit a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních
programů v dětských kolektivech. Hlavním cílem spolku je poskytnout dětem plnohodnotné trávení
jejich volného času zejména v rámci volnočasových kroužků, víkendových výletů, letních a jiných
táborech odehrávajících se zejména v oblasti Jihomoravského kraje. Spolek je založen proto, aby
vytvořil a organizoval stabilní a stále se rozvíjející kolektiv dětí a vedoucích, kteří se potkávají na
každoročních pravidelných akcích a vytvářejí si společně přátelské vazby. Záměrem je rovněž nabízet
dětským kolektivům prvotřídní volnočasové programy rozvíjející dětskou fantazii, hravost, vědomosti
a poskytující sportovní vyžití v přírodě a objevování kulturního bohatství kraje.