--Tábory Sobeňák - Dobrý spolek -

Organizátoři táborů

  1

  2

  7

  A

  B

  C

  D

  E

  G

  I

  J

  K

  L

  M

  O

  P

  R

  S

  T

  V

  Z

  PROFILIS, z.s. - Štěchovice

  Adresa

  Vltavská 316
  25207 Štěchovice


  Kontaktní osoba: Jakub Čanda

  Kontaktní informace

  Telefon:731417229
  E-mail:profilis@seznam.cz
  Web:www.profilis.cz
   
  Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

  Naše činnost

  Náš spolek byl původně založen podle zákona č. 83/1990 Sb. jako občanské sdružení se sídlem ve Štěchovicích, v němž se sdružují zástupci všech sociálních vrstev k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti sociálních služeb, kulturní činnosti, ochrany životního prostředí a integrace zdravotně postižených občanů do každodenního života společnosti. V lednu 2014 v souladu s novým občanským zákoníkem jsme změnili náš status z občanského sdružení na spolek. Následně v roce 2015 došlo k další změně a 22.9.2015 byl registrován náš nový spolek PROFILIS, z.s., který dále pokračuje v činnostech zaměřených na děti a mládež.

  Účelem spolku je vykonávat činnost se zaměřením na děti a mládež, poskytovat volnočasové aktivity a činnosti v rámci prevence společensky nežádoucích jevů se zaměřením na děti a mládež, spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb a dalšími spolky s podobným účelem.
  1. Organizace činností a akcí v rámci prevence společensky nežádoucích jevů se zaměřením na děti a mládež.
  2. Pořádání táborů pro děti a mládež
  3. Podílení se na pořádání kulturních a společenských akcí pro děti a mládež.
  4. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a podílení se na sdružování dětí a mládeže s uživateli sociálních služeb (osoby se zdravotním či mentálním postižením, senioři, ...)
  5. Spolupráce s dalšími spolky a organizacemi, které mají stejný či podobný účel, především pak zaměření se na akce pro děti a mládež.  Realizované projekty

  Pořádali jsme již 14 ročníků letních dětských táborů, dále organizujeme každoročně akce zaměřené na děti a mládež, ať už ve spolupráci s obcemi nebo se soukromými subjekty či neziskovými organizacemi - zejména organizace pro děti a osoby s mentálním postižením. Poslední akce proběhla ve spolupráci se zámkem Slapy.  Další informace

  Naše práce je možná z velké části díky finanční a materiálové podpoře mnoha lidí, fyzických i právnických osob. Pro naši činnost nacházíme pochopení a podporu státních institucí a především podnikatelských subjektů. Nebýt této široké podpory, nebyla by činnost spolku v takovém rozsahu možná.
  Jsme rádi, že jsou lidé, kteří se zajímají o tuto problematiku a kterým život dětí a zdravotně postižených občanů není lhostejný.
  Děkujeme všem, kteří nám pomáhají svou vlastní prací, finančně, materiálně nebo nás prostě jenom mají rádi a přispívají nám radou, vlastními zkušenostmi a drží nám palce.

  České tábory.cz > Úvodní stránka » Organizátoři letních táborů » PROFILIS, z.s.