-- LT Velké Skaliny 2021 -

Organizátoři táborů

  1

  2

  7

  8

  A

  B

  C

  Č

  D

  E

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  N

  O

  P

  R

  S

  Š

  T

  V

  Z

  Jazykové centrum Let´s flow, z. s. - České Budějovice 3

  Adresa

  Kubatova 1240/6
  37004 České Budějovice 3


  Kontaktní osoba: Anežka Hájková

  Kontaktní informace

  Telefon:728093504,
  E-mail:letsflow.with.us@gmail.com
  Web:http://letsflow.cz
   
  Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

  Naše činnost

  Účelem našeho spolku je výuka a doučování jazyků dětí i dospělých s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby a zejména studentů s různým typem znevýhodnění.

  Jsou to studenti s různými potížemi při učení (jako např: poruchy pozornosti, hyperaktivita, specifické poruchy učení, vady řeči apod.) nebo studenti trpící nedostatkem sebedůvěry, ostychem při výuce apod. Tito studenti mají speciální vzdělávací potřeby a vyžadují individuální a specifický přístup.

  Vedle klasické výuky v hodinách je účelem spolku i organizace doprovodných akcí, jako jsou semináře, workshopy, víkendové kurzy, příměstské tábory apod.

  Účelem spolku je i osvětová, poradenská a vzdělávací činnost týkající se výuky jazyků těchto žáků, tvorba výukových materiálů.

  Spolek se zabývá získáváním a sdílením zkušeností v alternativních a inovativních formách výuky jazyků, organizuje studijní pobyty a cesty do českých i zahraničních výukových center.