-- Agentura7 2019 -

Organizátoři táborů

Jazykové centrum Let´s flow, z. s. - České Budějovice 3

Adresa

Kubatova 1240/6
37004 České Budějovice 3


Kontaktní osoba: Anežka Hájková

Kontaktní informace

Telefon:728093504,
E-mail:letsflow.with.us@gmail.com
Web:http://letsflow.cz
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

Účelem našeho spolku je výuka a doučování jazyků dětí i dospělých s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby a zejména studentů s různým typem znevýhodnění.

Jsou to studenti s různými potížemi při učení (jako např: poruchy pozornosti, hyperaktivita, specifické poruchy učení, vady řeči apod.) nebo studenti trpící nedostatkem sebedůvěry, ostychem při výuce apod. Tito studenti mají speciální vzdělávací potřeby a vyžadují individuální a specifický přístup.

Vedle klasické výuky v hodinách je účelem spolku i organizace doprovodných akcí, jako jsou semináře, workshopy, víkendové kurzy, příměstské tábory apod.

Účelem spolku je i osvětová, poradenská a vzdělávací činnost týkající se výuky jazyků těchto žáků, tvorba výukových materiálů.

Spolek se zabývá získáváním a sdílením zkušeností v alternativních a inovativních formách výuky jazyků, organizuje studijní pobyty a cesty do českých i zahraničních výukových center.