-- Tábor 007 (2020) -

Organizátoři táborů

  1

  2

  A

  B

  C

  D

  E

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  O

  P

  R

  S

  Š

  T

  V

  Z

  spolek Bzuk - Chrudim

  Adresa

  Na Kopci 244
  537 05 Chrudim


  Kontaktní osoba: Petr Blažek

  Kontaktní informace

  Telefon:776 841 182
  E-mail:blazek.petr@mujmail.cz
  Web:http://bzuk.net/
   
  Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

  Naše činnost

  Poslání sdružení:
  Podněcovat vznik a rozvoj pozitivního vztahu k sobě, k ostatním jedincům i ke svému okolí.

  Cíle činnosti:
  Hlavní cíle:
  - poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání a výchovy, podporovat, podněcovat a rozvíjet smysluplné trávení volného času pro děti, mládež a jejich rodinné příslušníky a poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

  Dílčí cíle:
  - umožnit dětem, mládeži a jejich rodinným příslušníkům se neformálně stýkat,
  - pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi,
  - poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, pozitivních hodnot
  a postojů,
  - povzbuzovat respektování práv a svobody druhých, toleranci k lidem a jejich duchovním hodnotám, rozvíjet multikulturní toleranci,
  - vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání situací,
  - rozvíjet vnímavost a citlivost k lidem, k prostředí i k přírodě,
  - spolupracovat s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi.

  Formy činnosti:
  - táborová činnost a další zotavovací akce,
  - jednodenní a víkendové akce a výlety,
  - kulturní, sportovní, recesní, turistické a jiné programy,
  - aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty  Realizované projekty

  letní tábory pro děti a mládež:
  2006 - Stroj času
  2007 - Dračí vejce
  2008 - Piráti
  2009 - Stroj času
  2010 - Hora Olymp
  2011 - Tajemství hradu Oheb
  2012 - Totem Eldoráda
  2013 - Vesmírný průchod
  2014 - Lovci upírů
  2015 - Poklad kapitána Skulla

  Pouťová setkání s dětmi:
  2008 - Pirátská pouť
  2009 - Pravěká pouť
  2010 - Starořecká pouť
  2011 - Středověká pouť
  2012 - Indiánská pouť
  2013 - Vesmírná pouť
  2014 - Upírská pouť
  2015 - Pirátská pouť

  Další akce:
  2008 - 2012 - Podzimní drakiády
  2010, 2012 - Westernové opékání buřtíků
  - Čarodějnice, Halloween,...
  - dětské dny, prezentace na Bambiriádě, Chrudimský pejsek, Hurá na prázdniny, sportovní odpoledne, karnevaly, mikulášské nadílky