--Tábory Sobeňák 2022 - Dobrý spolek -

Organizátoři táborů

  1

  2

  4

  7

  8

  A

  B

  C

  Č

  D

  E

  F

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  O

  P

  R

  S

  T

  V

  W

  Z

  spolek Bzuk - Chrudim

  Adresa

  Na Kopci 244
  537 05 Chrudim


  Kontaktní osoba: Petr Blažek

  Kontaktní informace

  Telefon:776 841 182
  E-mail:blazek.petr@mujmail.cz
  Web:http://bzuk.net/
   
  Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

  Naše činnost

  Poslání sdružení:
  Podněcovat vznik a rozvoj pozitivního vztahu k sobě, k ostatním jedincům i ke svému okolí.

  Cíle činnosti:
  Hlavní cíle:
  - poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání a výchovy, podporovat, podněcovat a rozvíjet smysluplné trávení volného času pro děti, mládež a jejich rodinné příslušníky a poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

  Dílčí cíle:
  - umožnit dětem, mládeži a jejich rodinným příslušníkům se neformálně stýkat,
  - pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi,
  - poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností, pozitivních hodnot
  a postojů,
  - povzbuzovat respektování práv a svobody druhých, toleranci k lidem a jejich duchovním hodnotám, rozvíjet multikulturní toleranci,
  - vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání situací,
  - rozvíjet vnímavost a citlivost k lidem, k prostředí i k přírodě,
  - spolupracovat s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi.

  Formy činnosti:
  - táborová činnost a další zotavovací akce,
  - jednodenní a víkendové akce a výlety,
  - kulturní, sportovní, recesní, turistické a jiné programy,
  - aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty  Realizované projekty

  veškeré informace o našich akcích, táborech i dalšcíh setkáních naleznete na našich internetových stránkách www.bzuk.net  České tábory.cz > Úvodní stránka » Organizátoři letních táborů » spolek Bzuk