Holiday World 2020 -

Organizátoři táborů

  1

  A

  B

  C

  D

  E

  G

  H

  J

  K

  L

  M

  O

  P

  R

  S

  T

  V

  Z

  SC vebr-sport, z.s. - Planá nad Lužnicí

  Adresa

  Ústrašická 287
  391 11 Planá nad Lužnicí


  Kontaktní osoba: Jiří Vébr

  Kontaktní informace

  Telefon:721720643
  E-mail:info@vebr-sport.cz
  Web:https://www.vebr-sport.cz
   
  Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

  Naše činnost

  Základním účel a hlavní činnost SC vebr-sport, z.s. :

  a) podporovat a pořádat volnočasové aktivity dětí a mládeže včetně organizování zážitkových a pobytových akcí, se zaměřením na účelné a smysluplné využívání volného času dětí a mládeže,
  b) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  e) vést své členy a ostatní zájemce o činnost spolku k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel a pěstování správných návyků pro vhodné využívání volného času,
  f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  g) zajišťovat v oblasti práce s mládeží a v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
  h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.  Realizované projekty

  Informace o realizovaných projektech naleznete na : https://www.vebr-sport.cz/events