--Tábor007 (2019) -

Organizátoři táborů

Malování kreslení - Praha 2

Adresa

Balbínova 28
12000 Praha 2


Kontaktní osoba: Ing. arch. Nina Mainerová

Kontaktní informace

Telefon:777422022
E-mail:info@malovanikresleni.cz
Web:http://www.malovanikresleni.cz
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

Jsme nezisková organizace Malování a kreslení, z.s., která provozuje od roku 2010 výuku výtvarného umění v celé jeho šíři... Jsme skupinou výtvarných nadšenců, jejímž cílem je poskytovat výuku dětem, mládeži, dospělým a seniorům. V našem atelieru vítáme všechny zájemce o výuku kreslení, malování a dalších výtvarných technik. Přijímáme studenty od dětí školního věku až po návštěvníky kurzů kreslení a malování pro dospělé a seniory. Každý týden navštěvuje naši školu zhruba 750 - 800 studentů. Náplň kurzů malby a kresby je individuálně přizpůsobována. Kurzy jsou vedeny akademickými malíři, sochaři, designery a architekty.
V rámci kurzů je možné svoji činnost zaměřit od relaxační až po intenzivní výtvarnou průpravu na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy.
Výuka probíhá ve výtvarných atelierech v Praze, v Brně a v Plzni ve formě pravidelných dvouhodinových kurzů nebo formou vícedenních workshopů a seminářů.
Složení našeho pedagogického týmu nabízí také přípravu na přijímací zkoušky školy architektury (FA ČVUT Praha, VŠUP Praha, AVU Praha, FA VUT Brno, FA Liberec) a designu (AVU Praha, VŠUP Praha).

Pro naše žáky nabízíme rozmanité kurzy od klasické kresby a malby, malování v plenéru, kurz olejomalby, akvarel, figurální kresbu, večerní kreslení, přes malování na hedvábí, počítačovou grafiku, po scenaristiku, scenografii a základy filmování...

Na setkání se těší celý tým a Ing. arch. Nina Mainerová!Více zde: http://www.malovanikresleni.cz/o-nas/Realizované projekty

Malířské plenéry pro děti a dospělé po dobu 5 let od založení našeho ateliéru