--Tábor007 (2019) -

Organizátoři táborů

  1

  A

  C

  D

  E

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  O

  P

  R

  S

  T

  V

  Z

  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov - Český Krumlov

  Adresa

  T.G. Masaryka 114
  38101 Český Krumlov


  Kontaktní osoba: Vlastimil Kopeček

  Kontaktní informace

  Telefon:380712427,
  E-mail:cpdm@cpdm.cz
  Web:http://www.cpdm.cz
   
  Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

  Naše činnost

  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.) bylo založeno městem Český Krumlov na počátku roku 1997. V roce 2017 si tak CPDM připomínalo 20 let od svého vzniku…

  Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:
  - aktivity v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže
  - informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost
  - realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit „školského“ i neformálně vzdělávacího charakteru
  - pořádání aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně organizování programů mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
  - podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají
  - podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

  Důvody pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve výše uvedené právní formě byly a jsou především tyto:
  1. Zřizovat a rozšiřovat nové aktivity a služby ve prospěch dětí a mládeže ve městě Český Krumlov a spádovém regionu, které pro mládež a děti nebyly nebo nejsou ve městě k dispozici, založené především na principu jejich „trvalé udržitelnosti“.
  2. Zajišťovat projektovou činností finanční prostředky pro realizaci dlouhodobých i dílčích aktivit a služeb pro děti a mládež z externích finančních zdrojů (mimo rozpočet města Český Krumlov). Dosahovat tak rozšiřování programových činností a služeb pro děti a mládež bez extrémních nároků na finanční prostředky z rozpočtu města Český Krumlov.
  3. V areálu na adrese T. G. Masaryka (Špičák) 114 Český Krumlov vytvářet podmínky pro co největší soustředění služeb, poradenských a programových aktivit pro děti, mládež a rodinu.
  4. Na demokratickém a svobodném principu zapojovat do rozhodování o programových činnostech pro děti a mládež a způsobu jejich realizace co největší počet občanů města a dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých, tak i mládeže a dětí) a podílet se tak na rozvoji občanské společnosti.  Realizované projekty

  Informační centrum pro mládež
  INFORMACE, PORADENSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ (sběr, třídění, distribuce, přístup do evropské IS pro mládež EURODESK, výstavy a prezentace, neformálně vzdělávací projekty, semináře, wokshopy, přednášky, podpora mladých novinářů..)

  Streetwork
  TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (informace, intervence, poradenství, výměny, testování, vzdělávání, osvěta, terénní služby, informace o HIV/AIDS, bezpečném sexu, doprovod a odborné sociální poradenství, prevence v oblasti pouliční a klubové prostituce)

  NZDM Bouda
  SOCIÁLNÍ SLUŽBY NZDM, AKTIVIZAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ, VOLNOČASOVÉ A KULTURNÍ PROGRAMY (nízkoprahové a VČ kluby, poradenství, krizová pomoc, terénní služba, filmové, výtvarné, umělecké aktivity, hudební a filmové festivaly…)

  Rádio ICM a studio
  RÁDIOVÉ VYSÍLÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK (tvorba rozhlasových pořadů, zvukové nahrávky, projekty přeshraniční spolupráce mládeže, mediální vzdělávací projekty pro mládež…)

  Ostatní projekty
  MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY A VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY. PRÁZDNINOVÉ TÁBORY A VÍKENDOVÉ POBYTY. SPOLEČNÉ PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ PROGRAMY CPDM.  České tábory.cz > Úvodní stránka » Organizátoři letních táborů » Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov