-- Agentura7 2019 -

Organizátoři táborů

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov - Český Krumlov

Adresa

T.G. Masaryka 114
38101 Český Krumlov


Kontaktní osoba: Vlastimil Kopeček

Kontaktní informace

Telefon:380712427,
E-mail:cpdm@cpdm.cz
Web:http://www.cpdm.cz
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.) bylo založeno městem Český Krumlov na počátku roku 1997. V roce 2017 si tak CPDM připomínalo 20 let od svého vzniku…

Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:
- aktivity v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže
- informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost
- realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit „školského“ i neformálně vzdělávacího charakteru
- pořádání aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně organizování programů mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
- podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají
- podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

Důvody pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve výše uvedené právní formě byly a jsou především tyto:
1. Zřizovat a rozšiřovat nové aktivity a služby ve prospěch dětí a mládeže ve městě Český Krumlov a spádovém regionu, které pro mládež a děti nebyly nebo nejsou ve městě k dispozici, založené především na principu jejich „trvalé udržitelnosti“.
2. Zajišťovat projektovou činností finanční prostředky pro realizaci dlouhodobých i dílčích aktivit a služeb pro děti a mládež z externích finančních zdrojů (mimo rozpočet města Český Krumlov). Dosahovat tak rozšiřování programových činností a služeb pro děti a mládež bez extrémních nároků na finanční prostředky z rozpočtu města Český Krumlov.
3. V areálu na adrese T. G. Masaryka (Špičák) 114 Český Krumlov vytvářet podmínky pro co největší soustředění služeb, poradenských a programových aktivit pro děti, mládež a rodinu.
4. Na demokratickém a svobodném principu zapojovat do rozhodování o programových činnostech pro děti a mládež a způsobu jejich realizace co největší počet občanů města a dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých, tak i mládeže a dětí) a podílet se tak na rozvoji občanské společnosti.Realizované projekty

Informační centrum pro mládež
INFORMACE, PORADENSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ (sběr, třídění, distribuce, přístup do evropské IS pro mládež EURODESK, výstavy a prezentace, neformálně vzdělávací projekty, semináře, wokshopy, přednášky, podpora mladých novinářů..)

Streetwork
TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (informace, intervence, poradenství, výměny, testování, vzdělávání, osvěta, terénní služby, informace o HIV/AIDS, bezpečném sexu, doprovod a odborné sociální poradenství, prevence v oblasti pouliční a klubové prostituce)

NZDM Bouda
SOCIÁLNÍ SLUŽBY NZDM, AKTIVIZAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ, VOLNOČASOVÉ A KULTURNÍ PROGRAMY (nízkoprahové a VČ kluby, poradenství, krizová pomoc, terénní služba, filmové, výtvarné, umělecké aktivity, hudební a filmové festivaly…)

Rádio ICM a studio
RÁDIOVÉ VYSÍLÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK (tvorba rozhlasových pořadů, zvukové nahrávky, projekty přeshraniční spolupráce mládeže, mediální vzdělávací projekty pro mládež…)

Ostatní projekty
MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY A VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY. PRÁZDNINOVÉ TÁBORY A VÍKENDOVÉ POBYTY. SPOLEČNÉ PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ PROGRAMY CPDM.