-- Agentura 7 (letní tábory 2020) -

Organizátoři táborů

The trip to fancy, z. s. - Český Brod

Adresa

V Lukách 1503
282 01 Český Brod


Kontaktní osoba: Lukáš Novák

Kontaktní informace

Telefon:728956045, 725006812
E-mail:info@thetriptofancy.cz
Web:http://thetriptofancy.cz
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

Nezisková organizace The trip to fancy je zapsaným spolkem, který vznikl ke konci roku 2008. Mezi hlavní činnosti spolku patří zejména pořádání letních pobytových akcí a výletů pro děti a mládež. A proč jet s námi na tábor?
Jsme tábor týmového ducha.
Tábor je kapacitně omezen na 25 účastníků. Jedině v takto nízkém počtu můžeme zajistit individuální přístup ke každému dítěti a vytvořit fungující tým, v němž má každý své místo. Děti učíme vzájemné toleranci, slušnosti a pomoci slabšímu – na vodě to jinak ani nejde. Celotáborová hra je zaměřena rovněž na podporu „týmu“ – převládají aktivity kooperativní a iniciativní nad těmi soupeřivými.

Jsme tábor, který se dětem nepodbízí.
U nás si děti nejenom užijí prázdniny, ale osvojí si i mnoho praktických dovedností. Komerční tábory se v poslední době stále více podbízejí modernímu mainstreamu a snaží se děti mnoha kompetencí spíše zbavovat, než jim je předávat. Na našem táboře přenášíme odpovědnost na děti samotné – je potřeba si postavit stan, naštípat dříví, uvařit si jídlo, shodnout se na večerním programu. Vedoucí děti pouze doprovázejí, nikoliv řídí. Jedině prožitkovými metodami a přirozenými důsledky se člověk učí korigovat, měnit a posilovat své jednání. Dítě bude odjíždět z tábora nejenom s pocitem nádherně strávených prázdnin, ale i s pocitem, že se dozvědělo něco nového o sobě, že dokázalo překonat samo sebe (přečkat noc v mokrém spacáku; uvařit jídlo pro celý tábor; zdolat náročnou šlajsnu; rozdělat oheň z mokrého dřeva; vydržet celé dva týdny bez internetu).

Jsme tábor, který má tradici.
Tábory pořádáme již od roku 2008. Za tu dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností a podařilo se nám vytvořit vnitřní kulturu a atmosféru přátelství. Tábor má své vlastní zvyklosti, které se předávají z generace na generaci. Mezi tyto zvyky u nás patří tradiční získávání vodáckých hodností, závěrečný povyšovací ceremoniál, večerní hraní na kytaru, ranní rozcvičky ve studené a kupodivu mokré řece, výběr táborových vedoucích nebo třeba volba tábořišť a kempů.