--Agentury 7 - letní tábory 2022 -

Organizátoři táborů

  1

  2

  4

  7

  8

  A

  B

  C

  Č

  D

  E

  F

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  O

  P

  R

  S

  T

  V

  W

  Z

  The trip to fancy, z. s. - Český Brod

  Adresa

  V Lukách 1503
  282 01 Český Brod


  Kontaktní osoba: Lukáš Novák

  Kontaktní informace

  Telefon:728956045, 725006812
  E-mail:info@thetriptofancy.cz
  Web:http://vodackytaborcr.cz/
   
  Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

  Naše činnost

  Nezisková organizace The trip to fancy je zapsaným spolkem, který vznikl ke konci roku 2008. Mezi hlavní činnosti spolku patří zejména pořádání letních pobytových akcí a výletů pro děti a mládež. A proč jet s námi na tábor?
  Jsme tábor týmového ducha.
  Tábor je kapacitně omezen na 25 účastníků. Jedině v takto nízkém počtu můžeme zajistit individuální přístup ke každému dítěti a vytvořit fungující tým, v němž má každý své místo. Děti učíme vzájemné toleranci, slušnosti a pomoci slabšímu – na vodě to jinak ani nejde. Celotáborová hra je zaměřena rovněž na podporu „týmu“ – převládají aktivity kooperativní a iniciativní nad těmi soupeřivými.

  Jsme tábor, který se dětem nepodbízí.
  U nás si děti nejenom užijí prázdniny, ale osvojí si i mnoho praktických dovedností. Komerční tábory se v poslední době stále více podbízejí modernímu mainstreamu a snaží se děti mnoha kompetencí spíše zbavovat, než jim je předávat. Na našem táboře přenášíme odpovědnost na děti samotné – je potřeba si postavit stan, naštípat dříví, uvařit si jídlo, shodnout se na večerním programu. Vedoucí děti pouze doprovázejí, nikoliv řídí. Jedině prožitkovými metodami a přirozenými důsledky se člověk učí korigovat, měnit a posilovat své jednání. Dítě bude odjíždět z tábora nejenom s pocitem nádherně strávených prázdnin, ale i s pocitem, že se dozvědělo něco nového o sobě, že dokázalo překonat samo sebe (přečkat noc v mokrém spacáku; uvařit jídlo pro celý tábor; zdolat náročnou šlajsnu; rozdělat oheň z mokrého dřeva; vydržet celé dva týdny bez internetu).

  Jsme tábor, který má tradici.
  Tábory pořádáme již od roku 2008. Za tu dobu jsme nasbírali mnoho zkušeností a podařilo se nám vytvořit vnitřní kulturu a atmosféru přátelství. Tábor má své vlastní zvyklosti, které se předávají z generace na generaci. Mezi tyto zvyky u nás patří tradiční získávání vodáckých hodností, závěrečný povyšovací ceremoniál, večerní hraní na kytaru, ranní rozcvičky ve studené a kupodivu mokré řece, výběr táborových vedoucích nebo třeba volba tábořišť a kempů.  České tábory.cz > Úvodní stránka » Organizátoři letních táborů » The trip to fancy, z. s.