LT Velké Skaliny 2017 -

Organizátoři táborů

Občanské sdružení Ferien - Praha 2

Adresa

Rumunská 27
120 00 Praha 2


Kontaktní osoba: Lubomír Kraus

Kontaktní informace

Telefon:601 330 254,
E-mail:info@osferien.cz
Web:http://www.osferien.cz
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

Ferien je nezisková organizace registrovaná u Ministerstva vnitra. Klade si za cíl umožňovat dětem a mládeži republiková i mezinárodní setkání.

Cílem sdružení je vytváření a zprostředkovávání široké nabídky akcí pro volný čas dětí a mládeže a rozvinout tak jejich vnímání, vzdělávání a mezikulturní porozumění.

Náplní práce sdružení je poskytovat dětem a mládeži takové aktivity, které jim umožní využívat volný čas, ale přinesou jim i nové poznatky a zkušenosti, při jejichž získávání se budou nejenom bavit, ale i vzdělávat.

Za hlavní aktivity sdružení považujeme organizaci letních i zimních táborů, víkendových a prázdninových akcí, mezi něž patří mezinárodní setkávání mládeže, výměnné programy, lyžařské kurzy a pobyty v přírodě pro děti a mládež ve věku od 6 do 18 let. Všechny tyto akce jsou zaměřeny na odpočinkovou a vzdělávací stránku a snažíme se při nich používat nejnovější metody a trendy v oblasti pedagogiky. Našimi zahraničními partnery jsou organizace stejného nebo podobného zaměření ze zemí Evropské unie, zejména pak z Německa a Velká Británie. Samozřejmě spolupracujeme i s partnery z jiných států.

Pracovníci sdružení jsou zkušení lidé s dlouholetou praxí v jednotlivých oborech. Celá řada našich vedoucích a instruktorů se sama dlouhodobě podílí na přípravě a organizaci akcí, které si vytyčujeme jako hlavní aktivity.Realizované projekty

Celoroční akce pro děti a mládež u nás i v zahraničí v letech 1995 - 2014