-- Tábor 007 -

Organizátoři táborů

  1

  2

  7

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  O

  P

  R

  S

  Š

  T

  Ú

  V

  W

  Y

  Z

  Občanské sdružení Ferien - Praha 2

  Adresa

  Rumunská 27
  120 00 Praha 2


  Kontaktní osoba: Lubomír Kraus

  Kontaktní informace

  Telefon:601 330 254,
  E-mail:info@osferien.cz
  Web:http://www.osferien.cz
   
  Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

  Naše činnost

  Ferien je nezisková organizace registrovaná u Ministerstva vnitra. Klade si za cíl umožňovat dětem a mládeži republiková i mezinárodní setkání.

  Cílem sdružení je vytváření a zprostředkovávání široké nabídky akcí pro volný čas dětí a mládeže a rozvinout tak jejich vnímání, vzdělávání a mezikulturní porozumění.

  Náplní práce sdružení je poskytovat dětem a mládeži takové aktivity, které jim umožní využívat volný čas, ale přinesou jim i nové poznatky a zkušenosti, při jejichž získávání se budou nejenom bavit, ale i vzdělávat.

  Za hlavní aktivity sdružení považujeme organizaci letních i zimních táborů, víkendových a prázdninových akcí, mezi něž patří mezinárodní setkávání mládeže, výměnné programy, lyžařské kurzy a pobyty v přírodě pro děti a mládež ve věku od 6 do 18 let. Všechny tyto akce jsou zaměřeny na odpočinkovou a vzdělávací stránku a snažíme se při nich používat nejnovější metody a trendy v oblasti pedagogiky. Našimi zahraničními partnery jsou organizace stejného nebo podobného zaměření ze zemí Evropské unie, zejména pak z Německa a Velká Británie. Samozřejmě spolupracujeme i s partnery z jiných států.

  Pracovníci sdružení jsou zkušení lidé s dlouholetou praxí v jednotlivých oborech. Celá řada našich vedoucích a instruktorů se sama dlouhodobě podílí na přípravě a organizaci akcí, které si vytyčujeme jako hlavní aktivity.  Realizované projekty

  Celoroční akce pro děti a mládež u nás i v zahraničí v letech 1995 - 2014