-- Agentura 7 (letní tábory 2020) -

Organizátoři táborů

Ekodomov, z. s. - Praha 6

Adresa

V Podbabě 29b
160 00 Praha 6

Kontaktní informace

Telefon:234697402,
E-mail:info@ekodomov.cz
Web:http:/www./ekodomov.cz
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

Ekodomov poskytuje od roku 2004 služby na celém území ČR. Naším posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie a surovin. V Dětském klubu Šárynka a v ekologických kroužcích Malý průzkumník přírody zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah a úctu k ní. Seznamujeme je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které mohou uplatnit v každodenním životě. Realizujeme vzdělávací semináře, workshopy a výukové programy nejen o bioodpadech a kompostování. Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích.