--Agentury 7 - letní tábory 2022 -

Organizátoři táborů

Ekocentrum Koniklec - Praha 3

Adresa

Vlkova 2725/34
13000 Praha 3


Kontaktní osoba: Barbara Doležalová

Kontaktní informace

Telefon:222 948 758, 774 497 396
E-mail:barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
Web:http://http://www.ekocentrumkoniklec.cz/
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

- Environmentální výchova a osvěta: tvorba a realizace cca 200 ekologických výukových programů pro 4000 žáků z MŠ, ZŠ a SŠ v Praze, tvorba výukových pomůcek pro školy, realizace dlouhodobého environmentálně vzdělávacího projektu Město do kapsy, Exkurze do provozů na zpracování odpadu

- Environmentální osvěta: akce pro veřejnost (Ekofestival na Praze 2, Fajn den na Praze 3, Den Vody na Praze 6, Den životního prostředí na Praze 7, Den Země na Praze 12 atd.), knihovna, videotéka a půjčovna DVD s environmentální tematikou

- Environmentální poradenství: (Ekopradna Praha, infocentrum ČSOP, informační centrum o klíněnce jírovcové, poradenství v oblasti úspor energie v rámci dotačního programu Zelená úsporám, poradenství v oblasti využívání dešťové vody v městském prostředí, biodiverzity, chráněných území v Praze, odpadového hospodářství, publikační činnost)

- Praktická ochrana přírody: ochrana jírovců proti klíněnce jírovcové, výroba, instalace, čištění a monitoring ptačích budek v pražských parcích, úklidy a úpravy parků, managementové práce na chráněných územích atd.

- Tvorba naučných stezek a tělocvičen v přírodě na území hl. m. Praha a ve Středočeském kraji: Modřanská rokle, Vrch svatého Kříže, lesopark Kamýk, fitness u Vltavy, Zahrady v Českém Brodě

- Občanská platforma NNO na Praze 3 Še3sil

- Ekocentrum v Dolní Vidimi na Kokořínsku (realizace terénních ekologických výukových programů, praktická ochrana přírody, pronájem prostor)Realizované projekty

Ekoporadenství:
- Počítáme s Vodou
- Ekoporadny Praha
- Vertikální zahrada

Environmentální výchova a osvěta:
- Ekologické výukové programy
- Adaptace sídel na změnu klimatu
- Školní exkurze do komunitních zahrad a farem
- Mikroklima okolí školy
- Za NATUROU na túru: Mokřad pod pokličkou
- Příměstský tábor Eko-hraní v pražských lesích
- Rorýsi do škol
- Vodní škola

Ochrana přírody:
- Biodiverzita - výroba a instalace ptačích budek, mapování orchidejí, sekání rákosu, prohloubení vodního reservoáru pro divokou zvěř a další projekty
- Monitoring vybraných invazních rostlin Prahy a blízkého okolí
- Klíněnka jírovcová
- Naučné stezky
- Rekognoskace zeleně
- Revitalizace vnitrobloku
- Staré odrůdy jabloní

Dům zaniklých řemesel
- Soboty pro veřejnost
- ubytováníDalší informace

Ekocentrum Koniklec je zřízeno Ekocentrum Koniklec, o.p.s. a 01/71 základní organizací Českého svazu ochránců přírody Koniklec. Jeho posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Jeho vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.