--Tábory Sobeňák 2022 - Dobrý spolek -

Organizátoři táborů

  1

  2

  4

  7

  A

  B

  C

  Č

  D

  E

  F

  H

  I

  J

  K

  L

  M

  O

  P

  R

  S

  T

  V

  W

  Z

  25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko - Bystřice nad Pernštejnem

  Adresa

  Domanín 106
  59301 Bystřice nad Pernštejnem


  Kontaktní osoba: Pavel Svoboda

  Kontaktní informace

  Telefon:737958521
  E-mail:info@rrzdarsko.cz
  Web:http://www.rrzdarsko.cz
   
  Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

  Naše činnost

  Zaměřujeme se hlavně na: život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu), zdraví, bezpečnost (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislosti), sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání,...), základní principy křestanství (shrnuté do zlatého zákona RR, který zní: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně").  Realizované projekty

  Organizujeme letní stanové tábory, putovní tábory, vodácké tábory, zimní pobyty, víkendové akce, turnaje a jednodenní akce. Jednou za čtyři roky je Eurocamp RR.  České tábory.cz > Úvodní stránka » Organizátoři letních táborů » 25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko