--Agentury 7 - letní tábory 2022 -

Organizátoři táborů

25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko - Bystřice nad Pernštejnem

Adresa

Domanín 106
59301 Bystřice nad Pernštejnem


Kontaktní osoba: Pavel Svoboda

Kontaktní informace

Telefon:737958521
E-mail:info@rrzdarsko.cz
Web:http://www.rrzdarsko.cz
 
Zobrazit tábory tohoto organizátora >>

Naše činnost

Zaměřujeme se hlavně na: život v přírodě (základy táboření, poznávání přírody a její ochranu), zdraví, bezpečnost (základy bezpečnosti a poskytování první pomoci, zdravý život bez závislosti), sociální oblast (základy společenského života, zejména úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším a strádajícím, odpovědnost, samostatnost, přátelství, sebeovládání,...), základní principy křestanství (shrnuté do zlatého zákona RR, který zní: "Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně").Realizované projekty

Organizujeme letní stanové tábory, putovní tábory, vodácké tábory, zimní pobyty, víkendové akce, turnaje a jednodenní akce. Jednou za čtyři roky je Eurocamp RR.