-- Agentura 7 (letní tábory 2020) -

English in Action Varvažov   10. 7. - 19. 7. 2021 (10 dní)

English in Action Varvažov
English in Action Varvažov
English in Action Varvažov
English in Action Varvažov
English in Action Varvažov
11-15 let nad 15 let budova celotáborová hra

Místo: Jihočeský kraj (RS Avia Varvažov, Varvažov 132, 398 33 Ostrovec, Jižní Čechy)
Pro koho: 8-18
Cena: 5990,- Kč (Základní cena tábora zahrnuje: Ubytování, stravu (6x denně) a pitný režim, odborný dozor, zdravotnický a ostatní personál, DPH. Základní cena nezahrnuje: Dopravu smluvními autobusy (je možné si přiobjednat v přihlášce), cestovní a úrazové pojištění, příp)
Program: English in Action je určen pokročilejším studentů angličtiny. Program je zaměřený především na prohlubování konverzačních schopností studentů. Nejčastějším problémem českých studentů je, že se i po mnoha letech studia zdráhají používat angličtinu v běžné konverzaci. Cílem našeho programu je účastníky „rozmluvit“ tak, aby překonali ostych a nebáli se angličtinu používat. Program vedou rodilí mluvčí za asistence českých vedoucích, všechny hodiny, lekce i volnočasový program probíhá v angličtině.
Vedení programu: Vedoucí a lektoři jsou zpravidla občané USA a Velké Británie, kteří působí na českých školách jako učitelé. Při výběru lektorů dbáme především na jejich schopnost děti motivovat, zaujmout a zabavit tak, aby děti měly samy chuť v hodinách pracovat.
Pro koho je tábor vhodný: děti a mládež v doporučeném věku 9 – 18 let, které jsou alespoň na úrovni středně pokročilí a potřebují se zdokonalit v konverzaci.
Průměrná účast na turnus: 25 účastníků
Cíle programu: zvýšit sebevědomí při používání jazyka, zdokonalit výslovnost, zlepšit porozumění mluvenému jazyku, obohatit si slovní zásobu, ale i klasické benefity tábora (najít nové kamarády, užít si léto).
Organizace programu tábora: 5 tematických hodin denně zaměřených na konverzaci v anglickém jazyce. Účastníci jsou rozdělení do menších skupin, čímž je zachována možnost individuálního přístupu ke každému členu skupiny. Program každé hodiny probíhá v duchu konverzace lektora se studenty a studenty mezi sebou. Lektor dětem nepřednáší, ale aktivně s nimi komunikuje na dané téma. Účastníkům jsou kladeny otázky a jsou vyzýváni, aby na ně odpovídali. Učí se tak pohotově reagovat na otázky, na podněty, popsat skutečnost, vyjádřit myšlenku, názor, pocit, argumentovat. Děti tak po několika hodinách překonávají přirozený strach a začínají samy v angličtině komunikovat.
• Výuka probíhá v ranních i odpoledních hodinách, snaha je, aby angličtina provázela studenty během celého dne
• Probíhají konverzační bloky, kde se rozvíjí „Every day English“, přirozenou cestou se zároveň zdokonalují poslechové dovednosti, čtení a gramatika
• Důraz je kladen na výuku angličtiny formou přirozených aktivit a témat, které mladé lidi v tomto věku zajímají
• Výuka začíná za pomoci warm-up activities, her a opakováním z předchozích hodin
Koncept hodin:
• Warm up activity (games, brainstorming, songs)
• Představení-téma dne, seznámení s tématem (brainstorming), projekt na daný den
• Příběh k danému tématu (story telling or reading)
• Práce ve skupinkách (worksheet, quiz, práce na projektu)
• Vysvětlení gramatiky)
• Worksheets, games or activities (skupiny nebo individuálně) nebo konverzační cvičení
• Zhodnocení práce na projektu, hry

V areálu pořádáme současně několik táborů s různým zaměřením a English in Action camp je jedním z nich. Volnočasové aktivity tedy účastníci English in Action campu tráví spolu s účastníky ostatních táborů.
Volnočasové aktivity: sport, výlety, hry, soutěže, táborák, společná zábava, večerní programy

Poznámky: Děti jsou ubytovány v hlavní budově v pokojích s umyvadlem a kapacitou 5-7 lůžek. Sociální zařízení je vždy společné na patře. Strava je zajištěna 6x denně včetně celodenního pitného režimu. Na tábor přijímáme děti s bezlepkovou dietou, vegetariány, vegany a děti s různým omezením ve stravě. Informace o požadavcích na úpravu jídelníčku prosím uveďte do poznámky v přihlášce na tábor nebo nás kontaktujte e-mailem.
Místo odjezdu: Praha, Brno, Plzeň, Humpolec, Tábor
Agentura7.cz
Organizátor: Agentura7.cz
Kontaktní osoba: Kancelář
Telefon: 774718496
E-mail: tabor@agentura7.cz
Web: http://agentura7.cz

České tábory.cz > Úvodní stránka » Dětské letní tábory » English in Action Varvažov