--Agentury 7 - letní tábory 2022 -

Přežití Apokalypsy 2022   9. 7. - 23. 7. 2022 (15 dní)

Přežití Apokalypsy 2022
Přežití Apokalypsy 2022
Přežití Apokalypsy 2022
Přežití Apokalypsy 2022
Přežití Apokalypsy 2022
do 10 let 11-15 let chatky budova celotáborová hra

Místo: Jihočeský kraj (RS Kroužky nad Moníncem)
Pro koho: 8-15
Cena: 6990,- Kč

Přihlášky zasílejte do: 15. 6. 2022

Program: O ČEM PŘEŽITÍ APOKALYPSY JE?
Na táboře vás čeká zážitková celotáborová hra, kde se ocitnete v rolích akčních členů integrovaných záchranných složek našeho kempu, jako jsou zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci nebo různí záchranáři a další členové bezpečnostních sborů, kteří se účastní záchranářského výcviku, při kterém si osvojují dovednosti potřebné pro přežití, poskytování první pomoci a správného chování za mimořádných událostí. Během výcviku se ve vašich vysílačkách budou ozývat výzvy, aby vaše týmy zachránily svět a jeho obyvatele před katastrofálními bouřemi, tornády a povodněmi nebo při zemětřesení, před sesuvy, a možná i sopečnou lávou. Budete ostatní chránit při suchu, před požáry či hladomorem. Ochráníte obyvatele při výbuchu, před dopady z šířících se chemických a jaderných havárií, a nakonec i před válkami a teroristy. Nevyhnete se ani zachraňování osob z každodenních dopravních nehod nebo z jiných katastrof, pohrom, epidemií a havárií, se kterými se stále citelněji a častěji potkáváte i v běžném životě a je potřeba se naučit, jak se při nich zachovat a pomoci sobě i druhému.

CO TI NÁŠ TÁBOR DÁ?

Zážitková záchranářská celotáborová hra vás obohatí o znalosti:
- První pomoci při úrazech a nemocech ohrožující život.
- Anatomie.
- Správného chování v případě mimořádných událostí.
- Rozpoznání varovných signálů a činnosti po jejich vyhlášení.
- Přípravy evakuačního zavazadla, zásad pro opuštění bytu a ohroženého prostoru.
- Činnosti Integrovaného záchranného systému a používání telefonních linek tísňového volání.
- Navigace, práce s mapou, orientace v terénu a pohybu v přírodě.
- Branných činností, vázání uzlů, střelby ze vzduchovek a luků, bezpečného zacházení s nimi.
- Zálesáckých dovedností, přežití a pobytu v přírodě, vyhledávání úkrytů, získávání vody, rozdělávání ohně.

Budete obohaceni i o větší:
- Samostatnost v péči o svou hygienu, úklid svých věcí a dodržování časového harmonogramu.
- Odpovědnost za svá rozhodnutí i za druhé členy v týmu.
- Zkušenost v navazování a udržování přátelství, nesobeckého chování a pomoci druhému.
- Zkušenost v pomoci potřebným, humanitárních skutcích a ušlechtilých činech.
- Čestnost, odvahu a respekt k druhému.
- Sebevědomí, víru ve své nové schopnosti a dovednosti.
Místo odjezdu: Praha
Organizátor: Kroužky o. p. s.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Karel Dvořák
Telefon: 608 113 007
E-mail: karel.dvorak@krouzky.cz
Web: https://www.krouzky.cz/tabory/letni-tabory-na-moninci-2022/preziti-apokalypsy-2022

České tábory.cz > Úvodní stránka » Dětské letní tábory » Přežití Apokalypsy 2022