--Agentury 7 - letní tábory 2022 -

Podmínky registrace


PROČ SE REGISTROVAT?

 • Registrace je pro neziskové organizace zdarma (viz "podmínky registrace").
 • Jinde na webu ani v tištěné podobě není komplexnější nabídka dětských táborů všetně doplňkových služeb.
 • Registrací získáte možnost po neomezenou dobu propagovat svoje tábory na webu www.cesketabory.cz (viz "podmínky registrace").
 • Registrací zíkáte přístup k dalším doplňkovým službám jako jsou: právní poradna, přehled legislativy, diskusní fórum, nabídka vzdělávacích kurzů atd.


PODMÍNKY REGISTRACE

 • Provozovatelem webu je COODY OUTDOOR s.r.o., S. K. Neumanna 4166/6, 586 01 Jihlava, DIČ: CZ29184592 , mail: info@cesketabory.cz, tel.: 603183603.
 • Web slouží pouze na propagaci táborové činnosti s dětmi a mládeží.
 • Pro neziskové organizace, školy a školská zařízení se sídlem v ČR je registrace časově neomezená.
 • Podnikatelské subjekty nebo jiné komerční organizace se mohou registrovat na rok za poplatek 1.999,- bez DPH (informujte se o podmínkách na info@cesketabory.cz).
 • Právní forma organizace je prověřena na základě IČ.
 • V případě že NNO působí na komerčním základě, má provozovatel právo požadovat stejný roční poplatek jako u komerčních organizací.
 • Po zaregistrování je nutné vyplnit v prostředí administrace údaje o organizaci.
 • Po jejich vyplnění bude organizátor táborů "autorizován" a bude mu umožněno na webu zveřejňovat a editovat vlastní nabídku táborů.
 • Pokud organizátor nemá v katalogu žádný aktuální tábor, je jeho autorizace automaticky pozastavena do doby zveřejnění minimálně jednoho tábora v katalogu (aktuálním táborem se rozumí tábor, pořádaný v budoucnosti).
 • Provozovatel webu nezodpovídá za pravdivost informací zveřejněných u jednotlivých táborů. Veškeré zveřejněné informace jsou v kompetenci jednotlivých organizátorů táborů.
 • Provozovatel webu si vyhrazuje právo neautorizovat organizátora táborů, zrušit bez náhrady jeho registraci nebo z webu odstranit nabídku tábora v případě, že nebude v souladu se základními morálními principy práce s dětmi a mládeží, bude porušovat základní pravidla pořádání táborů nebo bude v rozporu se zákony ČR.

České tábory.cz > Úvodní stránka » Podmínky registrace